Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Gidle
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Struktura organizacyjna  / Sekretarz  / Kompetencje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kompetencje Kompetencje

Sekretarz w szczególności: wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu a w szczególności:

1)      organizuje załatwianie spraw, czuwa nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Urzędzie, w tym załatwianiem spraw indywidualnych,

2)      opracowuje projekty aktów wewnętrznych regulujących strukturę organizacyjną i zasady działania Urzędu i jego komórek - regulaminy i statuty,

3)      prowadzi sprawy kadrowe,

4)      nadzoruje dyscyplinę i czas pracy pracowników,

5)      sprawuje nadzór nad odbywaniem stażów i praktyk w Urzędzie, 

6)      prowadzi postępowanie konkursowe przy naborze pracowników,

7)      prezentuje nowoprzyjętych pracowników,

8)      opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w uzgodnieniu z kierownikami referatów,

9)      przedstawia Wójtowi Gminy propozycje powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowywania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,

10)  informuje Wójta o konieczności zmian personalnych,

11)  informuje pracowników o zmianie przepisów obowiązujących,

12)  wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu w zakresie ustalonym przez Wójta,

13)  zapewnienia warunki materialno-techniczne dla działalności Urzędu, dba o wygląd Urzędu,

14)  współpracuje z osobą ds. obsługi Rady Gminy, w zakresie przygotowania materiałów na sesję oraz Przewodniczącym Rady Gminy i przewodniczącymi Komisji Rady Gminy,

15)  współpracuje z  sołectwami,

16)  nadzoruje prowadzenie rejestru skarg i wniosków i petycji,

17)  nadzoruje realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów,

18)  współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno - politycznymi i samorządowymi działającymi na terenie Gminy,

19)  przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,

20)  wykonuje obowiązki w granicach udzielonego pełnomocnictwa Wójta,

21)  kieruje referatem spraw ogólno - organizacyjnych,

22)  Na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu niektórych zadań Gminy, zwłaszcza związanych z funkcjonowaniem Urzędu i usprawnianiem obsługi mieszkańców przez komórki organizacyjne,

23)   wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa.
data wytworzenia2018-02-23
data udostępnienia2018-02-23
sporządzone przezBorowik Mariusz
opublikowane przezMariusz Borowik
ilość odwiedzin190
rejestr zmianzobacz »
Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, tel.: 34 32 72 027, fax: 34 32 72 111, ug@gidle.pl, www.gidle.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@