Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Gidle
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo Lokalne  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018

Uchwały Rady Gminy w Gidlach podjęte w 2018 roku

 

Uchwała nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających

Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników sądowych

Uchwała nr XL/269/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Uchwała nr XL/270/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała nr XL/271/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Uchwała nr XL/272/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 lutego 2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/57/03 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gidle

Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gidle dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała nr XLII/280/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XLII/281/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2018 roku

Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XLII/283/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolego w przedszkolach publicznych i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gidle

Uchwała nr XLII/284/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Gidlach Nr XXXVI/240/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gidle oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gidle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy w Gidlach z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Gidle instrumentem płatniczym

 data wytworzenia2018-03-23
data udostępnienia2018-03-23
sporządzone przezMariusz Borowik
opublikowane przezMariusz Borowik
ilość odwiedzin223
rejestr zmianzobacz »
Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, tel.: 34 32 72 027, fax: 34 32 72 111, ug@gidle.pl, www.gidle.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@