Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Gidle
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Inne  / Rejestry i ewidencje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestry i ewidencje Rejestry i ewidencje
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

 

1. Obywatele mają prawo wglądu do dokumentów organów gminy.

Jawność dokumentów dotyczy w szczególności : 

a)       protokołów i uchwał Rady Gminy,

b)       protokołów i uchwał Komisji Rady Gminy,

c)       protokołów i uchwał Zarządu Gminy.

2. Ograniczenia jawności mogą wynikać jedynie z ustaw.

3. Protokoły o których mowa w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich przyjęciu na następnych posiedzeniach w/w organów.

4. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 1 dotyczą indywidualnych spraw obywateli rozpatrywanych z tytułu wniosków i skarg, udostępnienie ich następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 73 i 74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071).

5. Dane osób fizycznych pozwalające na określenie tożsamości tych osób podlegają udostępnieniu na zasadzie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami).

6. Obywatele mają prawo do:

1)       przeglądania dokumentów,

2)       sporządzania z nich notatek oraz odpisów,

3)       informacji o publikacji aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym.

7. Osoba upoważniona do udostępniania akt ma prawo także do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem.

8. Osobami uprawnionymi do udostępniania akt są : 

1)       w odniesieniu do Rady Gminy- Przewodniczący Rady Gminy, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący starszy wiekiem lub pracownik Biura Rady,

2)       w odniesieniu do dokumentów Zarządu Gminy - Wójt lub Zastępca Wójta, a pod ich nieobecność Sekretarz Gminy,

3)       w odniesieniu do dokumentów organizacyjno-kadrowych, w tym Statutu Gminy i Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy- Sekretarz Gminy.

9. Osoba upoważniona, która odmówi udostępnienia dokumentu lub jego części, pisemnie informuje zainteresowanego o przyczynie odmowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Dokumenty o których mowa w ust. 1 udostępniane są przez osoby upoważnione według następujących zasad: 

1)       dokumenty Rady Gminy i jej Komisji udostępniane są codziennie w Biurze Rady Gminy

2)       dokumenty Zarządu Gminy udostępniane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

3)       dokumenty organizacyjne, w szczególności Statut Gminy oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy udostępniane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy

11. Udostępnianie akt odbywa się na pisemny lub ustny wniosek osoby zainteresowanej.

12. Wniosek ustny podlega zaprotokołowaniu przez osobę upoważnioną i podlega podpisaniu przez wnioskodawcę.

13. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez wnioskodawcę osoba protokołująca wniosek umieści adnotację o przyczynie odmowy złożenia podpisu.

14. Udostępnianie dokumentów prasie, radiu i telewizji odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz.24 z późn. zmianami).

15. Ograniczenie prawa dostępu do dokumentów może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa.data wytworzenia2018-03-23
data udostępnienia2018-03-23
sporządzone przezUrszula Borowik
opublikowane przezMariusz Borowik
ilość odwiedzin118
rejestr zmianzobacz »
Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, tel.: 34 32 72 027, fax: 34 32 72 111, ug@gidle.pl, www.gidle.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@