Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Gidle
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony 'Wydane w 2017 r.'Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Gidlach do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie , o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie , o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gidle ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w konkursie publicznym na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zimowe utrzymanie dróg w gminie Gidle w roku 2017

Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 14a/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w rokowaniach i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia Rocznego Planu Finansowego Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 maja 2017 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Gidlach wykonującym prace przy monitorach ekranowych

Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad ewidencji i poboru należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Gidle

Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gidle

Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Gidlach do poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem oraz do wydawania upoważnień dla pracowników GOPS

Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski o przydział lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle

Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Pławnie

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie w Publiczną Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Pławnie

Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gidle na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udziału Gminy Gidle w powiatowym treningu Stałego Dyżuru oraz treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu porządku domowego dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 września 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomościdata wytworzenia2018-06-13
data udostępnienia2018-06-13
sporządzone przezBorowik Mariusz
opublikowane przezMariusz Borowik
data wykonania2018-06-13
Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, tel.: 34 32 72 027, fax: 34 32 72 111, ug@gidle.pl, www.gidle.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@