Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Inne Załatwianie spraw Skargi i wnioski
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skargi i wnioski, bieżące, menu 182 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Złożenie skargi lub wniosku

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, w tym z wykorzystaniem faksu na adres:
  Urząd Gminy Gidle
  ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle
  faks +48 34 3272111
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
  Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
 • pocztą elektroniczną  na adres główny Urzędu:
  e-mail: ug@gidle.pl  
 • ustnie do protokołu w:
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Gidle
  ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle


W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Godziny przyjmowania klientów:

 • w godzinach pracy Urzędu Gminy Gidle
  poniedziałek 7:15—15:15
  wtorek 8:00—16:00
  środa 7:15—15:15
  czwartek 7:15—15:15
  piątek 7:15—15:15

Uwagi:
Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Wójt Gminy Gidle przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 10.00 - 15.30


Opłaty:
Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę ( wniosek ) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz.149),
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przetwarzanie danych osobowych:
W związku z realizacją zadań z zakresu  ww. przepisów, informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zbiorze danych osobowych o nazwie REJESTR SKARG I WNIOSKÓW.
Jednocześnie informujemy, że:

 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle
 2. dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków,
 3. dane nie zostaną udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 4. obowiązek podania danych wynika z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania  i  rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
 5. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • skarga lub wniosek, zawierające imię i nazwisko /nazwę/ oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek


W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Metryka

data wytworzenia
2018-03-27
data udostępnienia
2018-03-27
sporządzone przez
Borowik Mariusz
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
1029
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.