Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Inne Załatwianie spraw Karty usług Usługi realizowane przez Referat ds. Komunalych Założenie, zawieszenie, zmiana we wpisie, wznowienie, zakończenie działalności gospodarczej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Założenie, zawieszenie, zmiana we wpisie, wznowienie, zakończenie działalności gospodarczej, menu 223 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Założenie, zawieszenie, zmiana we wpisie, wznowienie, zakończenie działalności gospodarczej

Założenie, zawieszenie, zmiana we wpisie, wznowienie, zakończenie działalności gospodarczej

Założenie, zawieszenie, zmiana we wpisie, wznowienie, zakończenie działalności gospodarczej odbywa się przez stronę Ministerstwa Gospodarki https://ceidg.gov.pl 

Wszelkie niebędne formularze znajdują sie tutaj

Wypełnianie wniosku on-line przez stronę Ministerstwa Gospodarki można wykonać tutaj

W zależności od tego co chcesz zrobić?


Założenie działalności Założyć działalność gospodarczą

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą, jak również datą wsteczną w stosunku do dnia złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG.

Zasady wpisu do CEIDG

 


 

Zmodyfikowanie działalności Zmodyfikować dane we wpisie

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, ustawy o CEIDG i PIP. Wniosek o wykreślenie wpisu można złożyć dowolnym terminie, informacja ta jednak powinna odpowiadać stanowi faktycznemu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 

Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej (lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą) złóż wniosek o zmianę (z wyborem dodatkowych opcji). 

Jeżeli chcesz zmienić informacje dotyczące spółki cywilnej (w tym zawieszenie, wznowienie i zamknięcie) również użyj tego wniosku. 

Zasady zgłaszania zmian w CEIDG

 


Zawieszenie działalności Zawiesić działalność gospodarczą

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres minimum 30 dni. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej może być wsteczna, bieżąca lub przyszła w odniesieniu do dnia złożenia (podpisania) wniosku

Zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej 


Wznowienie działalności Wznowić działalność gospodarczą

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej może być wsteczna, bieżąca lub przyszła w odniesieniu do dnia złożenia (podpisania) wniosku. 


Zakończenie działalności Zakończyć działalność gospodarczą

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w dowolnym terminie, informacja ta jednak powinna odpowiadać stanowi faktycznemu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (do kwietnia 2018 r. należało to zrobić do 7 dni od zakończenia działalności).

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

Zasady wykreślania z CEIDG

Jeżeli chcesz zgłosić wykreślenie spółki cywilnej użyj wniosku o zmianę!

Metryka

data wytworzenia
2019-02-08
data udostępnienia
2019-02-08
sporządzone przez
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
550
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.