Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Organy Wójt Gminy Zarządzenia Wydane w 2019 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydane w 2019 r., menu 226 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydane w 2019 r.

Wydane w 2019 r.

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów

Zarządzenia nr 3/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w roku 2019

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Urzędzie Gminy w Gidlach.

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 lutego 2019 roku

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Gidle

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 marca 2019r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach na rok 2019.

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej GOPS Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 25/A/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu ‘’Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego’’ w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu „Lepszy rozwój, lepszy start’’  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegona lata 2014-2020

 

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Gidle do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Gidle

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania w Gminie Gidle koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gidle ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach za rok 2018

Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 2018

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie

Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Gidle do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzenia aktu pełnomocnictwa osób niepełnosprawnych do głosowania w wyborach na prezydenta, do Sejmu i Senatu i do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 2019 maja 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany plany finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach na rok 2019.

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2019r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gidle ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2019 – GOPS.

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach, Ciężkowice 36 97-540 Gidle.

Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 72a/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie.

Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy Gidle

Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach.

 

Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Gidle z mocy prawa

Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie 79/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 81/2091 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych

Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 lipca 2019r. w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.

Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 lipca 2019r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro.

Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 08 lipca 2019r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę na terenie gminy Gidle.

Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach.

Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach.

Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gidlach.

Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie powołania w Gminie Gidle koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2019 – PSP Pławno.

Zarządzenie nr 112/2109 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 116/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 117/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Lokalnego programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle.

Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 września 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 119/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 120/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 września 2019 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 121/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 września 2019r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Gidle.

Zarządzenie nr 122/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 123/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 124/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 125/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany w panie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 126/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 128/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 października 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Zarządzenie nr 129/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 października 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 130/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 października 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 131/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 października 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 132/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 października 2019r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego W Gminie Gidle ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 października 2019r. w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia nr 118/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 września 2019r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Gidle na 2019 rok.

Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019r.

Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 138/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 października 2019r. w sprawie przyznania uczniom Stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle.

Zarządzenie nr 139/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 140/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 150/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmian planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 151/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci będącej własnością gminy

Zarządzenie nr 153/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 października 2019r. w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności.

Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 155/2019  Wójta Gminy Gidle z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 156/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 listopada 2019r. w spawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 157/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 listopada 2019r. w spawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 158/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 160/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr146/2019 z dnia 24 października 2019r. Wójta Gminy Gidle w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na 2019 rok, zmiany zarządzenia nr149/2019 z dnia 29 października 2019r. Wójta Gminy Gidle w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na 2019 rok, zmiany w zarządzeniu 154/2019 z dnia 31 października 2019r. Wójta Gminy Gidle w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na 2019rok, zmiany w zarządzeniu nr 156/2019 z dnia 04 listopada 2019r. Wójta Gminy Gidle w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na 2019 rok, w związku z dokonaną zmianą uchwały budżetowej nr XIV/80/19 z dnia 22 października 2019r.

Zarządzenie nr 161/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 listopada 2019r. w spawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 162/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie 163/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020 

Zarządzenie nr 164/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2019r. w spawie Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041.

Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2019 r w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach

Zarządzenie nr 166/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 167/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 168/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dal jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie Nr 169/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 listopada 2019 r w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania zgromadzonej dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających i przedterminowych przeprowadzonych w trakcie trwania kadencji Rady Gminy w Gidlachw latach 2014-2018

Zarządzenie nr170/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr171/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie nr 172/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 listopada 2019r. w spawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry Start”

Zarządzenie nr 173/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 listopada 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr175/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 176/2019 Wójta gminy Gidle z dnia 27 listopada 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 177/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 178/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 179/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 03 grudnia 2019r. w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 180/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 03 grudnia 2019r. w sprawie autopoprawki do Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2020-2041.

Zarządzenie nr 181/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 03 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019 

Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 03 grudnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na rok 2019 aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Gidle oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie 183/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 Grudnia 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 185/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 grudnia 2019 w sprawie określenia zasad korzystania oraz opłat za korzystanie z świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 187/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Gidlach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 188/2019 Wójta gminy Gidle z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 189/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie nr 190/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 191/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 192/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2019

Zarządzenie nr 193/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2019.

Zarządzenie nr 194/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2019.

Zarządzenie Nr 195/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 grudnia 2019 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 196/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 197/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Metryka

sporządzono
2019-03-12 przez Mariusz Borowik
udostępniono
2019-03-12 00:00 przez Borowik Mariusz
zmodyfikowano
2020-11-23 12:17 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1374
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.