Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Organy Wójt Gminy Zarządzenia Wydane w 2020 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydane w 2020 r., menu 238 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydane w 2020 r.

Wydane w 2020 r.

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w roku 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego obejmującego przestrzeń publiczną Gminy Gidle 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020 Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gidle

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2020 - wzór oferty realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2020 - GOPS

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Gidle wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle lokalu socjalnego

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania zgromadzonej dokumentacji niearchiwalnej  (kategoria B) z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 36a/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie publicznym na wsparcie zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka nożna na terenie Gminy Gidle w roku 2020

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia kosultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gidle na lata 2020 - 2022

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Gidle na lata 2020 - 2022

Zarządzenie Nr 38a/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. realizacji projektu pn: Lepszy rozwój lepszy start

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie obnizenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania w Gminie Gidle koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ustalenia Rocznego Planu Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach na rok 2020

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gidle oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gidle za 2019 rok

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostki budżetowej – GOPS Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gidle oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok jednostek GOK w Gidlach, GBP w Gidlach, SP ZOZ w Gidlach

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury  - Gmina Biblioteka Publiczna w Gidlach za rok 2019

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury  - Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach za rok 2019

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV- 2 wśród pracowników Urzedu Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 kwietnia roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 73a/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Gidle do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Zaqrządzenia nr 82/2020 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gidlach - Schemat Organizacyjny

Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach powierzonego grantu nr 2482/2020. Grant dotyczy Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Realizacja projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci będącej własnoscia Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 93/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 02 czerwca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 05 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Gidle wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 101/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Gidlach

Załącznik do Zarządzenia nr 101/2020 - Regulamin wynagradzania  pracowników Urzedu Gminy w Gidlach

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do Przeprowadzenia Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 109/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 110/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 113/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pławnie

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  3 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach Pani Gabrieli Gawrońskiej

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostki budżetowej Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji ds przekazania dokumentacji dotyczącej składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  20 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Gidlach

Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 147/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 148/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 149/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 150/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  8 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia  8 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 154/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 08 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 5 lat

Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowanego dla Urzędu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2020

Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 162/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Lokalnego programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Zarządzenie nr 163/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 168/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 168/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 168/2020 - Formularz konsultacji

Zarządzenie nr 169/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy oraz uchylenia Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 lipca 2014 r.

Zarządzenie nr 170/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postepowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS –CoV-2,  wywołującego COVID – 19 w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 171/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 02 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 172/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 02 października 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 172/2020

Zarządzenie nr 174/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 07 października 2020 r w sprawie przyznania uczniom Stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle.

Zarządzenie nr 178/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 października 2020 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 185/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Gidle do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet, internet mobilny

Zarządzenie nr 189/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 października 2020 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości


Zarządzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Gidlach w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 204/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 205/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 206/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 209/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 210/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 7 lat

Zarządzenie nr 226/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 233/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

sporządzono
2020-01-10 przez Mariusz Borowik
udostępniono
2020-01-10 00:00 przez Borowik Mariusz
zmodyfikowano
2020-12-28 15:02 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1376
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.