Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Organy Wójt Gminy Zarządzenia Wydane w 2021 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydane w 2021 r., menu 249 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydane w 2021 r.

Wydane w 2021 r.

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia  7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 7  stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle.

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia  12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia  13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 stycznia 2021r. - schemat organizacyjny

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia  14 stycznia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarzadzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2021 - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych

Zarzadzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 22.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2021 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr  29/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr  35/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 marca 2021r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach”

Zarządzenie nr  38/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert złożonych w konkursie publicznym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna na terenie Gminy Gidle w roku 2021”

Zarządzenie nr  39/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 marca 2021r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach

Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach

Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 kwietnia 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gidle.

Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Gidle do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Gidle na rok 2021

Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia i powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy

Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gidlach i w jednostkach organizacyjnych Gminy Gidle

Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Gidle oraz jednostek organizacyjnych na rok 2021

Zarządzenie nr 96/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie ogłoszenia naboru  na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 99/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2021 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach –Podinspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w wymiarze 3/4 etatu

Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2021 roku W sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Gidle oraz jednostek organizacyjnych na rok 2021

Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Gidle na rok 2021

Zarządzenie nr 102/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego  dla Urzędu Gminy Gidle oraz jednostek organizacyjnych   na rok 2021

Zarządzenie nr 105/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Gidle na rok 2021

Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2021 - Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy i naborze do pracy na stanowisko  Zastępca Skarbnika

Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lipca 2021 roku W sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Gidle oraz jednostek organizacyjnych na rok 2021

Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 30lipca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Gidle na rok 2021

Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 lipca 2021 roku W sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Gidle oraz jednostek organizacyjnych na rok 2021

Zarządzenie Nr 119/2021 Wójra Gminy Gidle z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pławnie Pani  Barbarze Grzesznej

Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 129/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 7 lat

Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 135/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Lokalnego programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle.

Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2021 - Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy i naborze do pracy na stanowisko  Zastępca Skarbnika

Zarządzenie nr 141/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 7 lat

Zarządzenie Nr 155/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Załączniik nr 1 do Zarządzenia nr 155/2021

Załączniik nr 2 do Zarządzenia nr 155/2021

Zarządzenie nr 159/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 166/2022 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 167/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 168/2022 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu I Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego

Zarządzenie nr 169/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 170/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 176/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia

Metryka

sporządzono
2021-01-19 przez Mariusz Borowik
udostępniono
2021-01-19 00:00 przez Borowik Mariusz
zmodyfikowano
2022-03-18 08:30 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1199
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.