Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, menu 257 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

Uchwała nr XXXVII/206/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 stycznia 2021 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr XXXVII/207/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 stycznia 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego

Uchwała nr XXXVII/210/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lutego 2021 w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za wynajem i dzierżawę sal dydaktycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XXXVIII/211/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lutego 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/212/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lutego 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARC-CoV-2 planowanych od 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/213/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lutego 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji pn. „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

Uchwała nr XXXVIII/214/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXXIX/215/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gidle

Uchwała nr XXXIX/216/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gidle

Uchwała nr XXXIX/217/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudninych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XXXIX/218/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gidle i zwrotu części tej opłaty

Uchwała nr XXXIX/219/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2021 roku"

Uchwała nr XXXIX/220/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” w 2020 roku

Uchwała nr XXXIX/222/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Uchwała nr XLI/227/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 kwietnia 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/217/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle

Uchwała nr XLI/228/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gidle i zwrotu części tej opłaty

Uchwała nr XLI/229/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 kwietnia 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/219/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gidle w 2021 roku"

Uchwała nr XLI/230/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 kwietnia 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XLI/231/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 kwietnia 2021 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Gidle

Uchwała nr XLI/232/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 kwietnia 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Teresę Garland w dniu 24 lutego 2021 r. dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego

Uchwała nr XLII/233/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 maja 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała nr XLII/234/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 maja 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2021- 2041

Uchwała nr XLII/235/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach za rok 2020

Uchwała nr XLII/236/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 maja 2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Gidle

Uchwała nr XLII/237/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 maja 2021w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznego dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Gidle

Uchwała nr XLIII/238/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2021w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gidle za rok 2020

Uchwała nr XLIII/239/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gidle wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020


Uchwała nr XLIII/240/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2021w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gidle za rok 2020

Uchwała nr XLIII/241/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na 2021 rok

Uchwała Nr XLIII/242/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2021- 2041

Uchwała Nr XLIII/243/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Uchwała Nr XLIII/244/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach

Uchwała nr XLIV/248/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lipca 2021w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego

Uchwała nr XLIV/249/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 lipca 2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gidle na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XLV/250/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gidle na 2021 rok

Uchwała Nr XLV/252/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr XLV/253/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027

Uchwała nr XLVI/256/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 września 2021 w sprawie opracowania i przekazania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gidle" Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania

Uchwała nr XLVI/257/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 września 2021 w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała nr XLVI/258/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 września 2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/179/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2021

Uchwała nr XLVII/259/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała nr XLVII/260/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2021- 2041

Uchwała nr XLVII/261/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLVII/262/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała nr XLVII/263/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 2022

Uchwała nr XLVII/264/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2022

Uchwała nr XLVII/265/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/257/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała nr XLVII/266/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLVII/267/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 listopada 2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gidle”

Uchwała nr XLVIII/268/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 ghrudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na 2021 rok

Uchwała nr XLVIII/270/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 ghrudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gidle na rok 2022

Uchwała nr XLVIII/271/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 ghrudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2022-2040

Uchwała nr XLVIII/272/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gidle

Uchwała nr XLVIII/273/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie wysokości diet dla radnych

Uchwała nr XLVIII/274/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom

Uchwała nr XLVIII/275/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Gidlach na rok 2022

Uchwała nr XLVIII/276/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2022 r.

Uchwała nr XLVIII/277/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na rok 2022

Uchwała nr XLVIII/278/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022

Uchwała nr XLVIII/279/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022

Uchwała nr XLVIII/280/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLVIII/281/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gidle na lata 2022-2026”

Uchwała nr XLVIII/282/21 Rady Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

sporządzono
2021-05-14 przez Zofia Binek
udostępniono
2021-05-14 00:00 przez Borowik Mariusz
zmodyfikowano
2022-03-16 10:29 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1052
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.