Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Organy Wójt Gminy Zarządzenia Wydane w 2017 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydane w 2017 r., menu 43 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydane w 2017 r.

Wydane w 2017 r.

Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Gidlach do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gidle ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w konkursie publicznym na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zimowe utrzymanie dróg w gminie Gidle w roku 2017

Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 14a/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w rokowaniach i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia Rocznego Planu Finansowego Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 maja 2017 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Gidlach wykonującym prace przy monitorach ekranowych

Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad ewidencji i poboru należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Gidle

Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gidle

Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Gidlach do poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem oraz do wydawania upoważnień dla pracowników GOPS

Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski o przydział lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle

Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Pławnie

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie w Publiczną Szkołę Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Pławnie

Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gidle na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udziału Gminy Gidle w powiatowym treningu Stałego Dyżuru oraz treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu porządku domowego dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Gminy Gidle

Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 września 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2014 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku silnego wiatru jaki miał miejsce na terenie Gminy Gidle w dnia 5-6 października 2017 roku

Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na 2017 rok

Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 88/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyznania uczniom Stypendium Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 91/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: instrukcji dotyczącej inwentaryzacji

Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 97a/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 99/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Zarządzenie nr 100/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018

Objaśnienia do zarządzenia nr 100/2017

Zarządzenie nr 101/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Gidle oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 103/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 112/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 113/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Gidle pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Borowa Gmina Gidle, realizującemu zadanie w ramach Projektu grantowego o nazwie „Świetlica w miejscowości Borowa jako centrum kultury lokalnej”

Zarządzenie nr 115/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 116/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 117/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 119/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 121/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 122/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 123/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 124/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 125/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2017

Zarządzenie nr 126/2017 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2017-2030

Metryka

sporządzono
2018-06-13 przez Borowik Mariusz
udostępniono
2018-06-13 00:00 przez Mariusz Borowik
zmodyfikowano
2018-06-28 12:58 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1502
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.