Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Organy Wójt Gminy Zarządzenia Wydane w 2018 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydane w 2018 r., menu 44 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydane w 2018 r.

Wydane w 2018 r.

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy w Gidlach i trybu jej działania

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Gminy Gidle na ro 2018

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Wójta jako organu gminy

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Wójta jako organu gminy

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Wójta jako organu gminy

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Wójta jako organu gminy

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Gidle z mocy prawa

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do przetargu na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w roku 2018

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gidlach przeprowadzonych w dniu 13 sierpnia 2017r.

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gidle na lata 2018-2028

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie publicznym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury Fizycznej i sportu – piłka nożna na terenie Gminy Gidle w roku 2018

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia spraw w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie nr 25a/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia spraw w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gidle ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Rocznego Planu Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach na rok 2018

Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 36a/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 36b/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gidlach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 36/2018 – schemat organizacyjny

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania pożytku publicznego p.n.,,Aktywizacja społeczności lokalnej – świetlica wiejska miejscem łączącym mieszkańców wsi”

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych i inwestycyjnych szkół w Gminie Gidle

Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenia nr 45/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie publicznym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: Aktywizacja społeczności lokalnej – świetlica wiejska miejscem łączącym mieszkańców wsi

Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Gidlach

Zarządzenie nr 53a/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki ochrony danych, powołania Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemu Informatycznego

Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 57a/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Gidle

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57a/2018

Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gidle ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach

Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu,,Dobry start”

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu,,Dobry start”

Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie nadania numeracji porządkowej

Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gidle na lata 2018-2023”

Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle lokali socjalnych

Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej

Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury w GOPS w Gidlach

Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Publicznego Gimnazjum w Gidlach

Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktu pełnomocnictwa osób niepełnosprawnych do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktu pełnomocnictwa osób niepełnosprawnych do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Lokalnego Pragramu Wspierania Edukacji Uzdolnioych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przyznania uczniom Stypendiów Wójta Gminy Gidle w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Gidle

Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach

Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach

Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,,Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do realizacji rządowego programu,,Dobry start”

Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia spraw w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie nr 119/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do prowadzenia spraw wynikających z art. 150 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 października 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem oraz do wydawania upoważnień dla pracowników GOPS

Zarządzenie nr 123/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 paźdzeirnika 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gidlach

Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 130/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 131/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gidlach

Zarządzenie Wójta Gminy Gidle nr 134/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Gidle nr 135/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Gidle

Zarządzenie Wójta Gminy Gidle nr 136/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 137/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 139/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na rok 2018 aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Gidle oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zasad wdrożenia, realizacji, zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu,,Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice w Gminie Gidle” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 141/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 143/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych na rok 2018

Zarządzenie nr 144/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 145/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 146/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie autopoprawki do Projektu Uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2019-2040

Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 148/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 149/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 150/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 151/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 21.12.2018r. w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie nr 153/2018 Wójta Gminy w Gidlach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Gidlach w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Gidle

Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 155/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 155a/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 156/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gidlach

Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Gidle na rok 2018

Zarządzenie nr 158/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 159/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek budżetowych na rok 2018

Zarządzenie nr 160/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2018-2035

Metryka

sporządzono
2018-06-19 przez Borowik Mariusz
udostępniono
2018-06-19 00:00 przez Mariusz Borowik
zmodyfikowano
2019-03-12 11:09 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1697
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.