Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Urząd Struktura organizacyjna Samodzielne stanowisko ds. informatyki i BHP
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Samodzielne stanowisko ds. informatyki i BHP, bieżące, menu 60 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i BHP

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i BHP

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi informatycznej i systemów informatycznych i inspektora ds. BHP  

1.    W zakresie obsługi informatycznej i bezpieczeństwa sieci należy/symbol: INF/:
1)    Zaplanowanie struktury katalogów i typu oprogramowania przed zainstalowaniem systemu oraz określenie w trakcje instalacji, ile i jakie woluminy dyskowe będą utworzone;
2)    utworzenie po zakończeniu instalacji katalogów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem narzędziowym, nagranie tego oprogramowania oraz utworzenie struktury katalogów dla użytkowników, która powinna odzwierciedlić strukturę zakładu pracy oraz podział na problemy i zadania,
3)    tworzenie lub modyfikowanie systemowego scenariusza początkowego ( zbiór poleceń), który organizuje środowisko pracy użytkowników podczas wejścia do sieci, lub ustalenie indywidualnego scenariusza dla poszczególnych osób, którzy tworzą sami użytkownicy,
4)    organizowanie pracy na stacjach roboczych tak, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp do sieci, czyli przygotowanie dyskietek systemowych z nakładką sieci lub tworzenie na dyskach twardych katalogu z nakładką sieci, utworzenie odpowiednich kolejek zadań i sekwencji operacji sterujących drukarkami itp.;
5)    nadzorowanie pracy zasilaczy awaryjnych (UPS) przez sprawdzenie poziomu naładowania akumulatorów, przeciążenia itp. lub wyposażenia stacji obsługi w kartę monitorującą UPS i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania,
6)    otwieranie kont użytkownikom, zawierających: imię i nazwisko, identyfikator, pod jakim mają być rozpoznani w sieci, hasło, grupę, do której należą itp.;
7)    nadawanie sobie i innym użytkownikom sieci prawa do określonych katalogów, podkatalogów i plików w nich zawartych, tzn. określenie, jakie czynności można
w nich wykonywać;
8)    ustalanie metody ochrony baz danych i innych plików przed jednoczesnym zapisem przez kilka osób,
9)    ustalanie metody ochrony haseł użytkowników przez ich zakodowanie przed transmisją do stacji obsługi i przechowaniem dysku,
10)    okresowe kontrolowanie działania sieci za pomocą oprogramowania monitorującego działania użytkowników w komputerach i w sieci LAN i odpowiednie reagowanie na nieprawidłowe ich postępowanie,
11)    regularne sprawdzanie systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci lub podjęcie decyzji o zainstalowaniu mechanizmu wykrywania prób włamania do sieci,
12)    planowanie rozwoju sieci informatycznej,
13)    nadzorowanie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego,
14)    instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego,
15)    pomoc przy wdrażaniu oprogramowania wybranego i zakupionego dla potrzeb poszczególnych Referatów,
16)    organizowanie  i koordynowanie szkoleń komputerowych  pracowników Urzędu,
17)    codzienna obsługa poczty elektronicznej,
18)    nadzorowanie działania programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie.
19)    prowadzenie dokumentacji związanej z procesem informatyzacji Urzędu,
20)    wykonywanie bieżącej archiwizacji wybranych zasobów danych i informacji,
21)    prowadzenie prac związanych z zakupem oraz dostawą urządzeń i oprogramowania komputerowego,
22)    koordynowanie realizacji usług informatycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne,
23)    prowadzenie bieżącego instruktażu użytkowników systemów informatycznych,
24)    edytowanie i aktualizacja strony internetowej Gminy, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, jej redagowanie oraz prowadzenie bieżącej aktualizacji na podstawie informacji od pracowników merytorycznych,
25)    wykonywanie zadań nałożonych na Gminę ustawą o informatyzacji działalności podmiotów    realizujących zadania publiczne.
26)    administrowanie skrzynką Urzędu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (E- PUAP);
27)    prowadzenie rejestru kwalifikowanych podpisów elektronicznych pracowników Urzędu;
28)    prowadzenie biuletynu informacji publicznej oraz pomoc w opracowywaniu i aktualizacji strony
29)    nadzór nad prawidłowością funkcjonowania kserokopiarek będących w posiadaniu Urzędu;
30)    prowadzenie spraw związanych z obsługą informatyczną wyborów.
31)    zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania,
32)    dopilnowanie, aby komputery, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem,
33)    nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,
34)    zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur określających częstotliwość ich zmiany zgodnie z wytycznymi, które winny być zawarte w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,
35)    wykonywanie czynności związanych ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, częstości ich sprawdzania oraz nadzorowanie wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych i ich konfiguracji,
36)    wykonywanie kopii awaryjnych, ich przechowywanie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
37)    nadzór nad przeglądami, konserwacjami oraz uaktualnianiem systemów służących do przetwarzania danych,
38)    nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji,
39)    nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe generowane przez system informatyczny,
40)    nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelnienia użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe, oraz kontrolą dostępu do danych osobowych. Nadzorowanie, o którym wyżej mowa winno obejmować:
   a)    ustalenie identyfikatorów i ich haseł,
   b)    dopilnowanie aby hasła użytkowników były zmieniane co najmniej raz na miesiąc,
   c)    dopilnowanie aby dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie był możliwy wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła,
   d)    dopilnowanie aby hasła użytkowników były trzymane w tajemnicy,
   e)    dopilnowanie aby identyfikatory osób, które utraciły uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zostały natychmiast wyrejestrowane, a ich hasła unieważnione,
    f)    dopilnowanie, aby ekrany monitorów stanowisk komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe automatycznie się wygaszały po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika,
   g)    dopilnowanie, aby w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby postronne, monitory stanowisk dostępu do danych osobowych były ustawione w taki sposób, aby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane,
   h)    podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego, informacji, programu lub urządzeń wskazujących na naruszanie bezpieczeństwa danych,
   i)    analizowanie sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych i przedstawienie ich pełnomocnikowi d/s ochrony informacji niejawnych.

2.    Sprawy z zakresu BHP, a w szczególności /symbol BHP/:
1)    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności przyczyn wypadków przy pracy,
2)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
3)    organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
4)    opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
5)    opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczegółowych na poszczególnych stanowiskach pracy.

Metryka

data wytworzenia
2018-02-23
data udostępnienia
2018-02-23
sporządzone przez
Borowik Mariusz
opublikowane przez
Mariusz Borowik
ilość odwiedzin
967
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.