Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle
Menu góra
Strona startowa Prawo Lokalne Uchwały 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z LXXVIII Sesji Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r - 2023, menu 275, artykuł 1246 - BIP - Gmina Gidle”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Uchwały z LXXVIII Sesji Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r

Uchwała nr LXXVIII/464/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Uchwała nr LXXVIII/465/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2023-2040

Uchwała nr LXXVIII/466/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gidle na rok 2024

Uchwała nr LXXVIII/467/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2024-2040

Uchwała nr LXXVIII/468/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Uchwała nr LXXVIII/469/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i dla kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gidle za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Uchwała nr LXXVIII/470/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Uchwała nr LXXVIII/471/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Gidle - zadanie pn. Renowacja okien i rozet kościoła parafialnego w Gidlach wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji

Uchwała nr LXXVIII/472/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Gidle - zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu okalającym Replikę Tryptyku Pławińskiego w rzeźbie Kulmbacha etap1

Uchwała nr LXXVIII/473/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Gidle - zadanie pn. Prace konserwatorskie elewacji bazyliki oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach

Uchwała nr LXXVIII/474/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Gidle - zadanie pn. Remont elewacji, cokołu i opaski oraz odprowadzenie wody od kościoła oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Gidlach (XVII w.)

Uchwała nr LXXVIII/475/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Gidle - zadanie pn. Prace przy stolarce okiennej kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach (XVIII w.)

Uchwała nr LXXVIII/476/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Gidle - zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu okalającym Replikę Tryptyku Pławińskiego w rzeźbie Kulmbacha etap 2

Uchwała nr LXXVIII/477/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Gidle - zadanie pn. Prace konserwatorskie elewacji bazyliki oo. Dominikanów pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVII w.) w Gidlach (nabór II)

Uchwała nr LXXVIII/478/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr LXXVIII/479/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr LXXVIII/480/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Gidlach na rok 2024

Uchwała nr LXXVIII/481/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na rok 2024

Uchwała nr LXXVIII/482/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na rok 2024

Uchwała nr LXXVIII/483/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024

Uchwała nr LXXVIII/484/23 Rady Gminy w Gidlach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024

 

Metryka

sporządzono
2024-01-03 przez Zofia Binek
udostępniono
2024-01-03 10:51 przez Borowik Mariusz
zmodyfikowano
2024-02-19 11:40 przez Borowik Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
35
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.