logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Gidle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / KARTY USŁUG / Usługi realizowane prtzez Referat Finansowy / Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne
1.

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (pdf)

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (doc)

Wzór informacji na podatek rolny (pdf)

Wzór informacji na podatek rolny (doc)

Wzór deklaracji na podatek leśny (pdf)

Wzór deklaracji na podatek leśny (doc)

Wzór informacji (pdf)

Wzór informacji (doc)


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Gidle
Za treść odpowiada: Mariusz Borowik
Osoba, która wprowadziła dane: Mariusz Borowik
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 14:47

rejestr zmian publikacji »

2.

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawnePodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Gidle
Za treść odpowiada: Irena Rak
Osoba, która wprowadziła dane: Mariusz Borowik
Data wytworzenia informacji: 2014-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-16 11:15

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, podatku od środków transportowych ? osoby fizyczne i prawne
 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości
 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości
 Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne
 Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne
 Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego przez osoby fizyczne
wersja do druku drukuj