logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Gidle

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / KARTY USŁUG / Usługi realizowane prtzez Referat Finansowy / Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości
1.

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomościPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Gidle
Za treść odpowiada: Ireana Rak
Osoba, która wprowadziła dane: Mariusz Borowik
Data wytworzenia informacji: 2014-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-16 11:01

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, podatku od środków transportowych ? osoby fizyczne i prawne
 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości
 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości
 Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne
 Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne
 Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego przez osoby fizyczne
wersja do druku drukuj